Decyzją Ministra Edukacji Narodowej Sprawdzian po szóstej klasie

od roku szkolnego 2016/17 nie będzie przeprowadzany.

 


WYNIKI SZKOŁY

W naszej szkole co roku przeprowadzany był SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. Wraz ze wszystkimi dziećmi w Polsce nasi uczniowie pisali ten pierwszy w swoim życiu poważny egzamin zewnętrzny. Wyniki egzaminu nie miały wpływu na oceny z przedmiotów na świadectwie szkolnym ukończenia szóstej klasy, ale bywały istotne przy rekrutacji do gimnazjum - w wybranych szkołach gimnazjalnych wyniki SPRAWDZIANU przeliczało się na punkty, które wraz z innymi punktami decydowały o ustaleniu listy przyjętych do wybranych klas (najczęściej są to klasy językowe, do których dodatkowo trzeba było zdawać egzamin sprawdzający predyspozycje językowe). 

Pierwszy SPRAWDZIAN przeprowadzono w 2002 roku i od tego czasu nasza podstawówka nieustająco mieści się w najwyższym staninie wyników wg danych CKE.

Jest to naprawdę bardzo dobry wynik, gdyż nasza szkoła przyjmuje również uczniów, którzy mają poważne trudności w nauce a także powracających z zagranicy, którzy nie chodzili do polskiej szkoły. Cieszymy się też z określenia naszej szkoły (wraz z gimnazjum) "szkołą sukcesu" (edukacyjna wartość dodana).

 


 Informacje o wynikach sprawdzianu w 2016 r.

Średni wynik % z poszczególnych części egzaminu

 

Zakres egzaminu

 

J. polski

Matematyka

Ogółem cz. 1 i 2

J. angielski

Nasza szkoła

 

83,9 %

85,4%

84,9%

97,1%

Mokotów

79,5 %

70,0 %

75,0 %

87,2 %

Warszawa

79,2 %

69,1 %

74,39 %

85,32%

Polska

71 %

54 %

63 %

71 %

Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym uczniom wspaniałych wyników!

Bardzo dziękujemy Nauczycielom za kilkuletnią pracę z dziećmi.

Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom za wspieranie dzieci w przygotowaniach do sprawdzianu i dalszej edukacji w gimnazjach.


Informacje o wynikach sprawdzianu w 2015 r.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony w nowej formule. Składał się on z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

 

Część 1. zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, a w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali opowiadanie albo zapisywali rozwiązania zadań z matematyki.

 

Część 2. zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. U nas w szkole był to język angielski. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.

 

Nasi szóstoklasiści spisali się na medal! Jak co roku jesteśmy wśród 5% wszystkich szkół podstawowych, które osiągnęły najlepsze wyniki w Polsce.

Szczegółowe wyniki mogą Państwo zobaczyć w tabelach zamieszczonych w pliku PDF

 

W roku 2015 średnia dla naszej szkoły wynosiła:

  • z języka polskiego 87,2%, zaś dla Mokotowa 83%,
  • z matematyki 83.6%, zaś dla Mokotowa 74,4%,
  • z języka angielskiego 95,5%, zaś dla Mokotowa 90,6%

 

 

Uczniowie klas szóstych uczęszczają na specjalne zajęcia przygotowujące do SPRAWDZIANU - raz w tygodniu z matematyki i raz z języka polskiego. Zajęcia te mają na celu oswojenie dzieci ze specyficzną formą egzaminu, jaką jest SPRAWDZIAN. 

 


ZADANIA NA SPRAWDZIANIE

Na stronach CKE można znaleźć arkusze egzaminacyjne z zeszłych lat wraz z kluczami odpowiedzi. 


 

Zadania na sprawdzianie - informacje ze strony CKE

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

•    informatorze o sprawdzianie
•    przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
•    materiałach dla uczniów i nauczycieli w postaci zbiorów zadań z komentarzami i rozwiązaniami

 

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi. Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki.

Wyniki i zaświadczenie

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎
•    wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎i matematyki)‎
•    wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu.

Na przykład ‎jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do ‎zdobycia, to uzyska wynik równy 82%.

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.