O szkole

Nasza szkoła, nazywana "Biedronkami" z powodu swojego Patrona i starej siedziby przy ulicy Biedronki, mieści się w budynku sióstr franciszkanek na Starym Mokotowie. Jesteśmy szkołą katolicką, otwartą dla wszystkich, którzy pragną tutaj realizować swoją edukację i akceptują dokumenty i postanowienia szkoły oraz jej cele i wyznawane wartości. Ze szkołą podstawową związane jest nasze gimnazjum, które swą siedzibę ma na Kabatach, przy ulicy Wąwozowej 28, tam również mieszczą się klasy siódme i ósme.

 

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przymierze Rodzin a opiekę duchową sprawują nad nami ksiądz Jan Konarski, proboszcz parafii Św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej 95 wraz ze swoimi wikarymi. Wspiera nas również ksiądz Henryk Kleps, kapelan sióstr franciszkanek oraz siostry ze zgromadzenia Franciszkanek Misjonarek Maryi.

 

Siostry franciszkanki udostępniły nam część kamienicy, w której zagospodarowaliśmy kilkanaście sal - jesteśmy niezbyt dużą placówką, na każdym roczniku uczą się tylko dwie klasy, w sumie ok. 180 uczniów. W części klas 1 - 3 nauka prowadzona jest z wykorzystaniem elementów metody Marii Montessori, stąd specyficzne oznaczenia "oddziałów" - literkami "M" (jak "Montessori") lub "T" ("Tradycyjna"). 

 

Naszym największym atutem jest zaangażowana kadra, która nieustannie próbuje stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju, stara się doskonalić, nie boi się wyzwań edukacyjnych i wychowawczych. Nasi nauczyciele są zaangażowani w życie szkoły, przeprowadzają rozmaite konkursy, sami tworzą kółka zainteresowań, organizują wyjścia, treningi i wyjazdy, również wielodniowe. Dzięki pracy naszych wuefistów osiągamy sukcesy sportowe, choć bezpośrednio przy naszej szkole nie ma sali gimnastycznej. Nauczyciele są dostępni podczas dni otwartych i zebrań, wymianę informacji ułatwia dodatkowo dziennik elektroniczny Librus. Z naszymi wychowankami i ich rodzicami spotykamy się także na wielu imprezach szkolnych, zarówno w budynku przy Racławickiej, jak i poza nim.

 

Program edukacyjny szkoły jest rozszerzony w stosunku do programu szkół państwowych, oferujemy też uczniom niestandardowe sposoby rozwijania własnych zainteresowań i talentów, na przykład podczas "zielonych szkół", zawodów sportowych czy prac nad spektaklami w obcych językach. W klasach 1-3 język angielski jest prowadzony metodą Early Stage. Stawiamy wymagania zarówno sobie, jak i naszym wychowankom, ale staramy się nigdy nie stracić z oczu indywidualnych potrzeb dzieci. W sytuacjach trudnych, problemach z nauką czy przy konfliktach w grupie, pomocą nauczycielom służą pedagodzy, pedagodzy-terapeuci i psycholog szkolny. Jesteśmy gotowi do współpracy z rodzicami, a, żeby usprawnić i pogłębić pracę wychowawczą, każda klasa ma dwoje wychowawców: głównego i współwychowawcę.  

 

Zapraszamy do obejrzenia kolejnych zakładek naszej strony internetowej i do odwiedzenia szkoły.

 


 

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej