Czesne od września 2017 roku

Warszawa dn. 18 maja 2017 r.

UCHWAŁA

z dnia 18 maja 2017 r.

 

 

Prezydium Zarządu podejmuje uchwałę dotyczącą podwyżki czesnego w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum nr. 2 Przymierza Rodzin, począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

 

W Szkole Podstawowej Przymierza Rodzin nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego ( z oddziałami gimnazjalnymi) podwyższa się roczną wysokość czesnego do kwoty 13 200 zł.

Miesięczna kwota czesnego płaconego od dnia 1 września 2017 r. będzie wynosiła:

- w systemie 12 rat   = 1 100 zł,

- w systemie 10 rat = 1 320 zł.

Przewodnicząca Zarządu

Magdalena Kiełczewska