Listy podręczników w klasach młodszych są ustalane dla każdej klasy przez wychowawców. 

Listy podręczników w klasach starszych są ogłaszane co roku.