Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) to regulaminy, które tworzą nauczyciele na podstawie Oceniania wewnątrzszkolnego (dawna nazwa to Wewnątrzszkolny system oceniania - WSO) i innych dokumentów, aby podać uczniom konkretne wymagania dotyczące pracy i zdobywania ocen z danego przedmiotu. 

Każdy nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom swoje zasady na początku roku szkolnego.


Przedmiotowe zasady oceniania (PZO)

biedronka logo

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2020/2021

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej