Przedmiotowe systemy oceniania (PSO) to regulaminy, które tworzą nauczyciele na podstawie Wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO), aby podać uczniom konkretne wymagania dotyczące pracy i zdobywania ocen z danego przedmiotu. 

Każdy nauczyciel ma obowiązek przedstawić uczniom swój system na początku roku szkolnego.