Klasa 3M z zapałem wykonała blisko 50 kartek dla podopiecznych Domu Opieki Społecznej przy ulicy Wiktorskiej.

W czasie wręczania kartek wykonaliśmy kilka piosenek. Spotkanie, choć krótkie, było bardzo wzruszające dla obu stron. Dzieci mocno poruszone opowiadały potem o swoich emocjach. Planujemy w styczniu odwiedzić to miejsce ponownie wraz z klasą 3T z wielkim koncertem świątecznym.