2019 05 13 geologicznie kl4 142019 05 13 geologicznie kl4 15Klasy czwarte wybrały się na lekcję przyrody do Muzeum Geologicznego. Zajęcia dotyczyły minerałów i skał. Oglądaliśmy niezliczone gabloty z kolekcją minerałów, dowiadywaliśmy się, gdzie występują, jakie mają cechy i jak są wykorzystywane.


Na kartach pracy wypisywaliśmy przykłady skał należących do grupy skał osadowych, magmowych i metamorficznych. Udało nam się również poznać najstarsze dzieje Ziemi oraz rozpoznawać zwierzęta epoki lodowcowej. Na zakończenie obejrzeliśmy model jaskini i pustyni.

Po powrocie do szkoły, na lekcji przyrody, badaliśmy cechy fizyczne skał ze szkolnej kolekcji, a już niedługo poznamy historię pewnego kamienia i przedstawimy ją w postaci prac plastycznych.