20181201 dzien skupienia nauczyciele 02"Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»" Mt 16,15


"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych" Mt 11, 28-29

 

W przeddzień Adwentu nauczyciele mieli swój dzień skupienia.