2019 05 11 TYDZEN BIBLINY 08

W tym roku Tydzień Biblijny odbywał się w dniach 5-11 maja pod hasłem "Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego" (1 P 1,12).

Otworzyło go III Narodowe czytanie Pisma Świętego - w tym roku Ewangelii wg św. Jana.

W naszej szkole też staraliśmy się bliżej poznać Biblię. Zdjęcia pokazują nasze tegoroczne spotkania ze Słowem Bożym.