Uczniowie naszej szkoły mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział w kółkach sportowych, obozach i zawodach wewnątrzszkolnych, dzielnicowych, warszawskich i ogólnopolskich.

Dyscypliny sportowe uprawiane przez uczniów naszej szkoły:

 • Łyżwiarstwo
 • Narciarstwo Alpejskie
 • Narciarstwo Biegowe
 • Tenis stołowy
 • Piłka Nożna
 • Biegi
 • Rolki
 • Hokej
 • Pływanie
 • Aerobik
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Balet
 • Wspinaczka 

Możemy poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami sportowymi oraz cieszyć się wspólnymi imprezami sportowymi, które gromadzą i naszych uczniów, i ich rodziców i nauczycieli, takimi jak: Rodzinne Zawody BiegoweRodzinny Rajd RowerowyRodzinny Bieg na Orientację.

 

KWALIFIKOWANIE NA ZAWODY SPORTOWE


Nasi uczniowie biorą udział w wielu zawodach sportowych i reprezentują na nich szkołę. Reprezentowanie szkoły to przywilej i dlatego przed każdymi zawodami nasi nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele-trenerzy, prowadzący dodatkowe zajęcia sportowe, decydują o wyborze reprezentacji szkoły w poszczególnych dyscyplinach. Kierują się przy tym znanymi sobie osiągnięciami sportowymi swoich wychowanków, wynikami kwalifikacji, jeśli można je było zorganizować, oraz biorą pod uwagę znajomość zasad, zaangażowanie, postawę koleżeńską, technikę opanowaną przez ucznia i wszelkie inne ważne aspekty tworzenia szkolnej reprezentacji sportowej.

Nie ma możliwości organizowania specjalnych  eliminacji ze wszystkich dyscyplin, w których szkoła wystawia reprezentację. Nauczyciele decydują wtedy o składzie grupy jadącej na zawody na podstawie własnych obserwacji osiągnięć i możliwości sportowych ucznia, rozmów z wychowawcami oraz zapraszają do zaprezentowania sportowych umiejętności tych uczniów, którzy trenują poza szkołą i nie biorą udziału w zajęciach organizowanych przez szkołę, a chcą wziąć udział w zawodach i reprezentować szkołę. Takie zaprezentowanie jest możliwe na zajęciach popołudniowych  po odpowiednio wczesnym uprzednim umówieniu się z nauczycielami wychowania fizycznego.

Nauczyciele wychowania fizycznego i nauczyciele-trenerzy, prowadzący tzw. kółka sportowe w naszej szkole, będą się starali możliwie jak najwcześniej informować uczniów na lekcjach oraz zajęciach do jakich zawodów teraz się przygotowują. W miarę możliwości będą też informować o harmonogramie startów i przygotowań do nich poprzez ogłoszenia w dzienniku elektronicznym Librus i wiadomości na szkolnych tablicach ogłoszeń.

Nauczyciele, którzy przygotują zasady kwalifikacji do zawodów sportowych w określonych dyscyplinach, będą publikować te zasady na stronie internetowej szkoły.

Zapraszamy do zapoznawania się z tymi zasadami i do kontaktu z nauczycielami i trenerami poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Regulamin Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na lata 2010-2014

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej