Zadaniem uczestników z klas I i II będzie np.: podpisanie ilustracji, ułożenie szyku wyrazów w zdaniu, ułożenie kolejności wydarzeń. Trzeba będzie także odpowiedzieć na pytania testowe z jedną poprawną odpowiedzią.

Zadaniem uczniów z klas III – VI będzie przeredagowanie tekstu tak, by wypowiedź spełniała następujące kryteria: kryterium poprawności językowej (korekta błędów: gramatycznych, fleksyjnych, składniowych, frazeologicznych, leksykalnych oraz stylistycznych) oraz kryterium poprawności ortograficzno – interpunkcyjnej.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 37 uczniów z naszej szkoły.


logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej