PROPOZYCJE KONKURSÓW

NAZWA KONKURSU

KATEGORIE WIEKOWE

WARUNKI UCZESTNICTWA

TERMIN I ETAPU

KURATORYJNY KONKURS POLONISTYCZNY

Temat: „Każdy dzień jest podróżą, a sama podróż jest domem”.

 

Uczniowie kl. 4 - 6

Zgłoszenie do p. Izy Sawickiej lub p. Joli Bidzińskiej;

konkurs bezpłatny.

18 października 2010 r. - poniedziałek

Konkurs Z POPRAWNĄ POLSZCZYZNĄ NA CO DZIEŃ

Uczniowie kl 2

Zgłoszenie do p. Izy Sawickiej do dnia 29 września 2010r. i wpłata 9* zł; wpłat można dokonywać też w sekretariacie szkoły

18 października 2010 r. - poniedziałek

Uczniowie kl 3-4

Uczniowie kl 5-6

Konkurs Z ORTOGRAFIĄ NA CO DZIEŃ

Uczniowie kl 5 - 6

Zgłoszenie do p. Izy Sawickiej do dnia 13 października 2010r. i wpłata 9* zł; wpłat można dokonywać też w sekretariacie szkoły

8 listopada 2010 r. - poniedziałek

Konkurs humanistyczny OMNIBUS

Uczniowie kl. 3

Zgłoszenia do p. Izy Sawickiej do 04.03.2011, wpłata 8zł; aby konkurs się odbył, udział  wziąć musi minimum 11 uczniów z całej szkoły

30 marca 2011 r.

Uczniowie kl. 4

Uczniowie kl. 5

Uczniowie kl. 6

Ogólnopolski Test Ortograficzny

Uczniowie kl 1 - 3

Zgłoszenie do p. Izy Sawickiej lub do wychowawcy do 4 października, wpłata 8zł; aby konkurs się odbył, udział  wziąć musi minimum 5 uczniów z całej szkoły

28 października 2010 r. - czwartek

Uczniowie kl 4 - 6

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny FRASZKA

Uczniowie kl. 5 - 6

Zgłoszenie do p. Izy Sawickiej do 29 września 2010r.; wpłata 8 zł

24 listopada 2010 r. - środa

*uczestnicy obu konkursów wpłacają po 8 zł

 

L.p.

Konkursy kuratoryjne

 

 

 

I etap
(szkolny)

 

godz. 12°°

 

 

 

Ostateczny termin zgłaszania drogą elektroniczną uczniów zakwalifikowanych  do II etapu 

Termin ogłoszenia  listy uczniów zakwalifikowanych, po weryfikacji,
 do II etapu (rejonowego)

II etap
 (rejonowy)

 

godz. 10°°

 

 

sobota

Termin ogłoszenia  listy uczniów  
zakwalifikowanych do  III etapu (wojewódzkiego)

 

piątek

III etap

(wojewódzki)

 

godz. 10°°

 

 

sobota

Termin ogłoszenia  list laureatów
 i finalistów
poszczególnych konkursów

 

piątek

1.

polonistyczny

18 października 2010 r. - poniedziałek

25 października 2010 r. - poniedziałek

3 listopada 2010 r.
 - środa

20 listopada 2010r.

03 grudnia 2010 r.

  8 stycznia 2011 r.

19 stycznia 2011 r.

2.

matematyczny

20 października 2010 r. -  środa

27 października 2010 r. - środa

5 listopada 2010 r.
 - piątek

27 listopada 2010r.

10 grudnia 2010 r.

15 stycznia 2011 r.

26 stycznia 2011 r.

3.  

przyrodniczy

22 października 2010 r. - piątek

29 października 2010 r. - piątek

8 listopada 2010 r.
 - poniedziałek

04 grudnia 2010 r.

17 grudnia 2010 r.

22 stycznia 2011 r.

02 lutego 2011 r.

                    1) I etap – szkolny – czas trwania - 60 minut;

                    2) II etap – rejonowy - czas trwania - 90 minut;

                    3) III etap – wojewódzki - czas trwania - 120 minut;

Do etapu rejonowego zakwalifikowani będą uczestnicy konkursu, którzy w etapie szkolnym uzyskają, co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. 

logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej