Tegoroczny Dzień Językowy w całości poświęcony jest tylko jednemu językowi - hiszpańskiemu. Dzięki temu językowi mamy okazję wyjść poza Europę.

Klasy 1-3 zajmują się Hiszpanią, a klasy starsze - Ameryką Łacińską.
Amerykę Łacińską podzieliliśmy nie na państwa lecz na regiony geograficzno - kulturowe. Każda klasa starsza zajmie się jednym regionem:
4m – ANDY
4t – AMAZONIA
5 – MEZOAMERYKA 
6m – PAMPA + NIZ. LA PLATY
6t – PANAMA + KARAIBY
Uczniowie z poszczególnych klas na ten dzień zbierają informacje o swoim regionie, ozdabiają klasę i przygotowują krótką prezentację w dowolnej formie, którą zaprezentują kolegom. Podsumowaniem dnia będzie konkurs na najciekawszą klasę - głosować będą dzieci z klas 1-3 oraz w oddzielnej kategorii dzieci z klas starszych. Nagroda: niespodzianka.


logo nowe 1

power logo

REKRUTACJA


rozbudowa szkola 

 2021/2022

Logo EarlyStage

KABATY stare gimnazjum i filia

na Kabaty

kliknij i dowiedz się więcej